Bli medlem

Medlemsinfo

Alle er hjertelig velkommen som medlemmer i Salten Naturlag. Send en mail til 
post@salten-naturlag.com eller send din skriftlige innmelding til Salten Naturlag, Pb 851, 8001 Bodø.

Husk å oppgi evt email-adresse slik at vi lettere får sendt deg oppdatert informasjon om våre aktiviteter og tilbud.

Medlemsfordeler:

Gratis deltakelse på soppturer inkl soppkotroll. Medlemspris på kurs arrangert av Salten Naturlag.

Medlemskap:

Salten naturlag er lokal-forening til Norges sopp og nyttevekstforbund, og forbundet administrerer medlemsskap og innkreving av kontingent. Medlemeskontingenten er for tiden kr 400 for hovedmedlem og inkluderer 4 utgaver av magasinet "Sopp og nyttevekster" pr år. Medlemsskap kan man også inngås via hjemmesiden https://www.soppognyttevekster.no/medlemskap/