Salten Naturlag

Høstsopptreff 2017

I september skal Salten Naturlag arrangere høstsopptreff og fagdag 2017. Du kan lese mer om arrangementet her.

Øvrige aktiviteter

program for øvrige aktiviteter 2017 finner du her

Turavgift for ikke-medlemmer kr 50,- Ved transportbehov; kontakt post@salten-naturlag.com eller turleder.

Turer hvor dato ikke er fastsatt blir annonsert, pr mail eller nyhetsbrev til våre medlemmer, i aktivitetskalenderen til Sopp og nyttevekstforbundet (www.soppognyttevekster.no) og på facebook. 

Kontonr 0530 33 03369

Bli medlem av Salten Naturlag

Alle er hjertelig velkommen som medlemmer i Salten Naturlag. Send en mail til salten_naturlag@hotmail.com , eller send din skriftlige innmelding til: Salten Naturlag, Pb 851, 8001 Bodø. Husk å oppgi evt email-adresse, slik at kan vi spare porto ved utsendelse av informasjon. 

Les mer om medlemsskap og medlemsfordeler her.

Salten Flora

Prosjekt Saltens flora 

Svartisvalmue - Foto: Trond Skoglund

Floraprosjektet er et omfattende prosjekt i regi av Salten Naturlag. Entusiastiske amatører bruker fritiden sin til å registrere floraen i alle deler av Salten. I løpet av fire hektisk sommerdager jobber deltagerne grundig med å kartlegge floraen i den aktuellen kommunen. Det påvises alltid en god del nye arter for kommunen, som registreres i den nasjonale databasen www.artsobservasjoner.no 

Her er en link til Salten Flora`s hjemmeside